Search
× Search

Predavanja osnovna i dopunska izobrazba održive uporabe pesticida

Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec kreće s provedbom programa  osnovne i dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida, sukladno Zakonu o održivoj uporabu pesticida. Dopunska izobrazba je obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane. Nove grupe u općini Cestica na rasporedu su: za osnovnu izobrazbu na rasporedu su:  21.-23.05.2024. s početkom u 17:00h, te za dopunsku 23.05.2024. s početkom u 17:00h za dopunsku izobrazbu.

Predbilježbe i informacije na broj telefona 042 770 530 ili na mail uciliste.ivanec@gmail.com.

Copyright 2024 POU "Đuro Arnold" Ivanec - Izrada: X-media
Back To Top