Search
× Search

Dopunska izobrazba održive uporabe pesticida

Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec kreće s provedbom programa Dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida u trajanju od 5 sati, te program Osnovne izobrazbe u trajanju od 15 sati, sukladno Zakonu o održivoj uporabu pesticida. Dopunska izobrazba je obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane. Nove grupe za dopunsku izobrazbu u Ivancu na rasporedu su:  03.03,.2021. i 05.03.2021. s početkom u 18:00h,, te 04.03.2021.s početkom u 17:00h u Zlataru.

Grad Ivanec sufinancira predavanja za osnovni i dopunski program edukacije polaznicima s prebivalištem na području Grada Ivanca.

Predbilježbe i informacije na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr

Copyright 2021 POU "Đuro Arnold" Ivanec - Izrada: X-media
Back To Top