Search
× Search

Dopunska izobrazba održive uporabe pesticida

Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“ Ivanec kreće s provedbom programa Dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida u trajanju od 5 sati, te program Osnovne izobrazbe u trajanju od 15 sati, sukladno Zakonu o održivoj uporabu pesticida. Dopunska izobrazba je obvezna za sve vlasnike iskaznica nakon isteka roka od 5 godina na koji su iskaznice izdane. Nove grupe za dopunsku izobrazbu u Ivancu na rasporedu su:  18.05.2021. s početkom u 17:00h, te u Zlataru 19.05.2021. s početkom u 17:00h.

Grad Ivanec i Općina Bednja sufinanciraju predavanja za osnovni i dopunski program edukacije polaznicima s prebivališem na području grada, odnosno općine.

Predbilježbe i informacije na broj telefona 042 770 530 ili na mail info@uciliste-ivanec.hr

Copyright 2021 POU "Đuro Arnold" Ivanec - Izrada: X-media
Back To Top